שישי, אוגוסט 12, 2022

תקנון התנהגות

(בתקנון זה כאשר רשום בלשון זכר, הדבר נרשם לצורך נוחות הקריאה, והכוונה לזכר ולנקבה)

1. מטרת תקנון זה

1.1           נטבול ישראלשואפת לספק סביבה בטוחה, הוגנת ומקיפה לכל המעורבים בנטבול.

1.2           כדי להשיג זאת, נטבול ישראל דורשת מהשחקנים / ספורטאים, מאמנים, פקידים, מנהלים, הורים / אפוטרופסים (של משתתפים שהם ילדים) ומהצופים לעמוד בסטנדרטים מסוימים של התנהגות.

1.3           תקנון ההתנהגות מתבסס על ערכי הליבה הבאים:

 • לפעול במסגרת הכללים והרוח של נטבול.
 • להפגין כבוד ואדיבות כלפי כל מי שמעורב בנטבול ולמנוע אפליה, בריונות והטרדה מינית.
 • לתת עדיפות לשלומם ולרווחתם של ילדים וצעירים המעורבים בנטבול.
 • לעודד ולתמוך בהזדמנויות להשתתפות בכל תחומי הנטבול.

2. היקף תקנון זה

2.1           תקנון ההתנהגות חל על האנשים הבאים בין אם הם פועלים בתשלום או ללא תשלום / בהתנדבות בנטבול ישראל:

 • יחידים, כולל מחזיקי פרסי שירות וחברי חיים.
 • חברי הנהלה, חברים בוועדות ובוועדות משנה.
 • כל העובדים, מתנדבים, קבלנים עצמאיים ומשתתפים אחרים במקומות העבודה.
 • כל אדם אחר שהוא חבר או קשור בדרך כלשהי לנטבול ישראל.
 • הורים, אפוטרופוסים, צופים ונותני חסות וכל אדם אחר, במידת האפשר.
 • כל אדם אחר שהסכים להיות כפוף למדיניות זו.

2.2           תקנון ההתנהגות חל על כל אחד מהנ"ל בכל עת במהלך פעילויות הקשורות למשחקי נטבול בכל תפקיד, בין אם בהתנדבות או בתשלום בשם נטבול ישראל.

3. הפרת תקנון זה

3.1           כל הפרה לכאורה של תקנון ההתנהגות צריכה להיות מנוהלת תוך שימוש בהליך המתואר בתקנון נטבול ישראל.

3.2           רשימה של מדיניות והנחיות בנוגע למשחקי נטבול אשר יש לקחת בחשבון בעת הטיפול בהפרת תקנון ההתנהגות, מפורטת להלן:

 • תקנון נטבול ישראל
 • תקנת ליגת נטבול ישראל
 • מסמכים הקשורים ל-WADA
 • תקנון התנהגות עבור מנחים ומדריכים של נטבול אירופה ((NE
 • הנחיות לגבי מדיה חברתית
 • תקנונים רלוונטיים של פדרציית נטבול הבינלאומית (INF) ו-NE

4. תקנון התנהגות לפי תפקידים

בנוסף לתקנון התנהגות הכללית, נטבול ישראל מיישמת תקנונים לפי התפקידים הבאים:

 • מנהל
 • מאמן
 • שחקן
 • שופט
 • הורה/ אפוטרופס
 • צופה
 • בעלי תפקידים טכניים

5. תקנון התנהגות כללי

כאדם הדרוש לציית למדיניות זו, עליך לעמוד בדרישות הבאות בנוגע להתנהלותך במהלך כל פעילות או אירוע הנערכים או מאושרים על ידי נטבול ישראל.

 • לכבד את הזכויות, את הכבוד ואת הערך של כל האנשים המעורבים בנטבול ללא קשר למין, יכולת, רקע תרבותי או דת שלהם.
 • לנהוג באתיות הוגנות, תוך התחשבות וכנות בכל מגע עם אחרים.
 • להתחייב לספק שירות איכותי.
 • לפעול לפי הכללים והרוח של נטבול לרבות הנחיות בינלאומיות, כמו גם לפי התקנון והמדיניות הנהוגים בפדרציית נטבול הבינלאומית ובנטבול אירופה.
 • לא להשתמש במעורבותך עם נטבול כדי לקדם את האמונות, ההתנהגויות או המנהגים שלך, כאשר אלה אינם עולים בקנה אחד עם אלו של נטבול ישראל.
 • להפגין רמה גבוהה של אחריות אישית מכוון שהמילים והפעולות שלך הן דוגמה במיוחד כאשר עוסקים באנשים מתחת לגיל 18 אשר יכולים להיות מושפעים בקלות.
 • להעמיד תמיד את בטיחותם ורווחתם של ילדים מעל לשיקולים אחרים.
 • להימנע מפעילויות בלתי מלוות ובלתי נצפות עם אנשים מתחת לגיל 18, במידת האפשר.
 • לציית לכל החוקים הישראליים הרלוונטיים, ובמיוחד נגד אפליה, בריאות תעסוקתית ובטיחות וחוקי הגנת הילד.
 • להימנע מכל התנהלות שעשויה להביא שם רע לנטבול ישראל.
 • לספק סביבה בטוחה להתנהלות הפעילות.
 • להציג דאגה וזהירות כלפי אחרים שעשויים להיות חולים או פצועים.
 • להיות מודל לחיקוי חיובי.
 • להיות אחראי להתנהגות שלך.
 • לציית לתקנוני נטבול ישראל הרלוונטיים לתפקידך ולהבין את ההשלכות אם אתה מפר או מודע לכל הפרה של תקנון התנהגות זה.

6. תקנון התנהגות עבור מנהל

בנוסף לתקנון התנהגות הכללי של נטבול ישראל, עליך לעמוד בדרישות הבאות בכל הקשור להתנהלותך במהלך כל פעילות שמבוצעת על-ידי או תחת חסותה שלנטבול ישראל. בתפקידך כמנהל עליך:

 • להיות הוגן, מתחשב וישר בכל ההתנהגויות עם אחרים.
 • להיות מקצועי, ולקבל אחריות על הפעולות שלך. שפתך, מצגך, נימוסיך ודייקנותך חייבים לשקף סטנדרטים גבוהים.
 • לפעול לטובת הרבים ולקדם את טובת הכלל.
 • בהצטרפות חברים חדשים למועדון לוודא שאין אפליה המבוססת על דת או רמת דתיות. לא יקבעו אימונים בזמני חגים דתיים.
 • לעשות מאמצים על מנת להבטיח כי כל השחקנים הצעירים יקבלו זמן שווה על המגרש.
 • לפתור סכסוכים באופן הוגן ומידי באמצעות נהלים מבוססים.
 • לשמור בקפדנות על יחס שווה.
 • להיות מודע לאחריות המשפטית שלך ולציית לה, כולל אלה הנוגעות בהגנה נגד אפליה, הגנת הילד ובריאות תעסוקתית ובטיחות.
 • לפתח סביבת נטבול חיובית על ידי הדגשת הנאה ועל ידי פיתוח מתאים וחוויות תחרותיות.
 • לערב בעלי עניין רלוונטיים בתכנון, הערכה, מנהיגים וקבלת החלטות הקשורות לתכניות ואירועים של נטבול.
 • לוודא כי הפעילויות, הציוד והמתקנים בטוחים ומתאימים לרמת היכולת של השחקנים המשתתפים. פעילויות, כללים, ציוד, אורך המשחקים ולוחות הזמנים של אימונים צריכים להביא בחשבון את הגיל, היכולת ואת רמת הבגרות של המשתתפות.
 • לעודד את כולם (מנהלים, מאמנים, שחקנים, שופטים, הורים, צופים, נותני חסות ורופאים) להדגיש הוגנות בפעילויות ומשחקי נטבול.
 • לפי הצורך, להפיץ את תקנוני ההתנהגות למאמנים, לשופטים, לשחקנים, להורים, לצופים ולתקשורת.

7. תקנון התנהגות עבור מאמן

בנוסף לתקנון התנהגות הכללי של נטבול ישראל, עליך לעמוד בדרישות הבאות בכל הקשור להתנהלותך במהלך כל פעילות שמבוצעת על-ידי או תחת חסותה שלנטבול ישראל. בתפקידך כמאמן עליך:

 • לפעול לפי הכללים והרוח של נטבול, ולקדם משחק הוגן.
 • לפתח סביבת נטבול חיובית על ידי הדגשת הנאה ועל ידי פיתוח מתאים וחוויות תחרותיות.
 • לתמוך בהזדמנויות להשתתפות בכל תחומי הספורט.
 • להתייחס לכל אדם כפרט. לכבד את הזכויות ואת הערך של כל אדם ללא קשר למין, יכולת, רקע תרבותי או דת.
 • להציג שליטה, אדיבות וכבוד לכל המעורבים בנטבול.
 • לכבד את ההחלטות של שופטים, פקידים, מאמנים אחרים ומנהלים בהתנהלותם בתוכניות ותחרויות נטבול.
 • בכל מקום מעשי, להימנע מפעילויות אחד על אחד בלתי מלוות ולא מפוקחות (כאשר בתפקיד פיקוחי או כאשר קיים חוסר איזון בכוח) עם אנשים מתחת לגיל 18.
 • לוודא כי הפעילויות, הציוד והמתקנים בטוחים ומתאימים לרמת היכולת של השחקנים המשתתפים. פעילויות, כללים, ציוד, אורך המשחקים ולו"ז האימונים צריכים להביא בחשבון את הגיל, היכולת ואת רמת הבגרות של המשתתפים.
 • לפעול ביושרה ובאובייקטיביות, ולקבל אחריות על החלטותיך ופעולותיך.
 • לוודא שהחלטותיך ופעולותיך תורמות לסביבה בטוחה. הבטיחות והרווחה של השחקנים צריכות להיות מעל לכל דבר אחר.
 • לוודא כי החלטותיך ופעולותיך תורמות לסביבה ללא הטרדה מינית, בריונות, אפליה וקורבנות.
 • כל מגע פיזי עם שחקן צריך להיות מתאים למצב והכרחי לפיתוח מיומנות השחקן.
 • לאמץ ולהציג התנהגות אחראית ביחס לאלכוהול ולסמים אחרים.
 • להיות ישר ולא לאפשר שהכישורים / ההסמכה שלך ייצגו בצורה לא נכונה.

8. תקנון התנהגות עבור שחקן

בנוסף לתקנון התנהגות הכללי של נטבול ישראל, עליך לעמוד בדרישות הבאות בכל הקשור להתנהלותך במהלך כל פעילות שמבוצעת על-ידי או תחת חסותה שלנטבול ישראל. בתפקידך כשחקן עליך:

 • לכבד את זכויותיהם, כבודם וערכם של שחקנים אחרים, מאמנים, פקידים וצופים.
 • להימנע מהתנהלות שניתן לראות בה הטרדה מינית, אפליה, בריונות ו/או קורבנות.
 • לכבד את הכישרון, הפוטנציאל והפיתוח של שחקנים ומתחרים אחרים.
 • להשתתף בצורה הוגנת ובטוחה.
 • להיות גלוי וכן עם המאמן שלך לגבי מחלה ופציעה ואת היכולת שלך להתאמן ולשחק באופן מלא.
 • להתנהל בצורה אחראית לגבי שפה, מזג ודייקנות. חל איסור על שימוש בשפה גסה בכל עת.
 • לציית לכללים ולכבד את החלטת השופטים. להיות מנומס ולהשתמש בתהליך הנכון כאשר אתה מחפש הבהרה של כללי המשחק.
 • להיות כן בגישה שלך ובהכנה לאימונים. עבוד קשה באותה מידה עבור עצמך ועבור קבוצתך.
 • לשתף פעולה עם מאמנים ואנשי צוות ביחס לתוכניות המכינות אותך כראוי לתחרות.
 • חל איסור לעסוק בפעילויות המשפיעות על הביצועים הספורטיביים (כולל אלכוהול, טבק ושימוש בסמים) בעת השתתפות באירועי נטבול.
 • לשבח משחק טוב, על ידי הקבוצה שלך ועל ידי יריביך.
 • לכבד ולהכיר בתרומתם של אלה שיצרו עבורך את ההזדמנות לשחק (לדוגמה: רושמי תוצאות, מאמנים, מודדי הזמן, מנהלים ושופטים).

9. תקנון התנהגות עבור שופט

בנוסף לתקנון התנהגות הכללי של נטבול ישראל, עליך לעמוד בדרישות הבאות בכל הקשור להתנהלותך במהלך כל פעילות שמבוצעת על-ידי או תחת חסותה שלנטבול ישראל. בתפקידך כשופט עליך:

 • לשפוט בהתאם לכללים הרשמיים של פדרציית נטבול הבינלאומית.
 • להתייחס בכבוד לכל השחקנים, המאמנים, בעלי תפקידים טכניים ושופטים אחרים.
 • לעמיד את הבטיחות והרווחה של השחקנים מעל הכל כולל:
 • להקפיד שהמגרש וסביבותיו תואמים לכללים.
 • לפעול בצורה נכונה למניעת משחק מסוכן.
 • לשמור על רמה גבוהה של התנהגות אישית בכל עת.
 • להיות מודל לחיקוי חיובי באמצעות התנהגות והופעה אישית המשקפת תמונה חיובית של נטבול ושיפוט בכל עת.
 • להימנע מהתנהלות שניתן לראות בה הטרדה מינית, אפליה, בריונות ו/או קורבנות.
 • להיות אדיב, מכובד ופתוח לדיון ואינטראקציה עם משתתפי נטבול אחרים.
 • לשמור או לשפר את רמת הביצועים הנוכחית שלך ולחפש שיפור מתמיד.
 • להיות ישר ולא לאפשר שהכישורים / ההסמכה שלך ייצגו בצורה לא נכונה.

10. תקנון התנהגות עבור הורה/ אפוטרופס

בנוסף לתקנון התנהגות הכללי של נטבול ישראל, עליך לעמוד בדרישות הבאות בכל הקשור להתנהלותך במהלך כל פעילות שמבוצעת על-ידי או תחת חסותה שלנטבול ישראל. בתפקידך כהורה/ אפוטרופס עליך:

 • לעודד את ילדך להשתתף אך לא לאלץ אותו.
 • להתמקד במאמצי ילדך וביצועיו במקום בתוצאה הכוללת של האירוע. זה מסייע לילדך בקביעת יעדים מציאותיים הקשורים ליכולת שלו על ידי הקטנת הדגש על הזכייה.
 • ללמד את ילדך כי מאמץ כן הוא חשוב לא פחות מניצחון, כך התוצאה של כל משחק תתקבל ללא אכזבה מופרזת.
 • לעודד את ילדך לשחק תמיד בהתאם לכללים של נטבול.
 • להיות מודל של התנהגות ספורטיבית טובה שילדים יכולים לחקות. לשבח משחק טוב של כל השחקנים.
 • לעולם לא ללעוג או לצעוק על ילד על טעות או על איבוד משחק.
 • אם אינך מסכים עם השופט או המאמן, תעלה את הנושא באמצעות הערוצים המתאימים במקום להטיל ספק בשיקול דעתם ובכנותם בפומבי, במיוחד בנוכחות ילדכם.
 • להימנע מהתנהלות שניתן לראות בה הטרדה מינית, אפליה, בריונות ו/או קורבנות.
 • להכיר ולכבד את הערך והחשיבות של המתנדבים בארגון כמו מנהלים, מאמנים ושופטים. הם מוותרים על זמנם ומשאביהם כדי לספק פעילויות פנאי עבור שחקנים ומגיעה להם את תמיכתכם.
 • להיות מנומסים בתקשורת עם מנהלים, מאמנים, שחקנים ושופטים. למד את יל
 • דך לעשות את אותו הדבר.
 • לתמוך בשימוש בפעילויות פיתוח וכללים מתוקנים המתאימים לגיל.
 • להבין כי הפרה של תקנון התנהגות זה עלולה לגרום לפעולה משמעתית בנוגע לילדך. זה עשוי לכלול גירוש מהמשחק(ים), השעיה או הפסקת החברות.

11. תקנון התנהגות עבור צופה

בנוסף לתקנון התנהגות הכללי של נטבול ישראל, עליך לעמוד בדרישות הבאות בכל הקשור להתנהלותך במהלך כל פעילות שמבוצעת על-ידי או תחת חסותה שלנטבול ישראל. בתפקידך כצופה עליך:

 • לזכור כי רוב השחקנים (במיוחד ילדים) משתתפים בפעילויות נטבול בשביל הכיף. הם אינם משתתפים לבידור צופים.
 • לשבח ביצועים טובים ומאמצים על ידי כל השחקנים. כאשר צופים במשחק לברך את שתי הקבוצות על ביצועיהם, ללא קשר לתוצאות המשחק.
 • לכבד את החלטת השופטים. עודדו שחקנים לשחק לפי הכללים והחלטות הרשמיות, ולפתח את הידע שלהם בכללים.
 • לעולם לא ללעוג או להתעלל בשחקן על ביצוע טעות במהלך המשחק ו/או התחרות.
 • להימנע מהתנהלות שניתן לראות בה הטרדה מינית, אפליה, בריונות ו/או קורבנות.
 • לא להשתמש בשפה לא הולמת, מעליבה ו/או פוגעת, לא לזלזל או להטריד מאמנים, שחקנים, שופטים או צופים אחרים.
 • לגנות את השימוש באלימות בכל צורה שהיא, בין אם על ידי מנהלים, מאמנים, שחקנים, שופטים או צופים אחרים.
 • לתמוך בשימוש בפעילויות פיתוח וכללים מתוקנים המתאימים לגיל.

12. תקנון התנהגות עבור בעלי תפקידים טכניים

בנוסף לתקנון התנהגות הכללי של נטבול ישראל, עליך לעמוד בדרישות הבאות בכל הקשור להתנהלותך במהלך כל פעילות שמבוצעת על-ידי או תחת חסותה שלנטבול ישראל. בתפקידך כבעל תפקיד טכני, עליך:

 • לכהן בהתאם לכללים הרשמיים של המשחק והאירועים / התחרות.
 • להתייחס לכל השחקנים, המאמנים, השופטים ובעלי תפקידים טכניים אחרים בכבוד.
 • לפעול ביושר ובאובייקטיביות, וקבל אחריות על החלטותיך ופעולותיך.
 • להיות עקבי ואובייקטיבי בעת קבלת החלטות.
 • לשמור על רמה גבוהה של התנהגות אישית בכל עת.
 • להיות מודל חיובי לחיקוי באמצעות התנהגות והופעה אישית המשקפת תמונה חיובית של נטבול ושיפוט בכל עת.
 • להימנע מהתנהלות שניתן לראות בה הטרדה מינית, אפליה, בריונות ו/או קורבנות.
 • להיות אדיב, מכובד ופתוח לדיון ואינטראקציה.
 • לשמור או לשפר את רמת הביצועים הנוכחית שלך ולחפש שיפור מתמיד.
 • להיות ישר ולא לאפשר שהכישורים / ההסמכה שלך ייצגו בצורה לא נכונה.