ראשון, ספטמבר 24, 2023

 אודתינו

נטבול ישראל הינו הגוף המרכז את כל הפעילות בישראל הקשורה בענף הספורט הנפלא נטבול. כגוף החבר מן המניין בפדרציית הנטבול הבינלאומית ובפדרציית נטבול אירופה, הארגון פעיל מאוד בקהילת הנטבול העולמית.

מטרות נטבול ישראל הן לקדם ולפתח את המשחק בארץ, להגדיל את מספר המועדונים בהם נטבול משוחק ולפתח את המועדונים הקיימים.

הארגון מנוהל על-ידי קבוצת מתנדבות מסורות:

ג'ודי עקנין, נשיאה

קרול לוין, גזברית

ג'ודי קררה, מזכירה

מרכזות המועדונים:

גבעת וושינגטון: נעמי קומר

ג'ייטאון )מעלה אדומים(: כרמי קפלינסקי

ירושלים מרכז: טניה פומסון

כפר עציון:רחלי קומר ונעמי קומר

מודיעין: נטלי תכלת ותמר מגנס

רעננה: רובין גינסברג

תל אביב: רוני קרסנר

 

בנוסף, טל שגב, האחראית על הפיתוח, פועלת להגדלת מספר השחקניות, בעיקר בקרב הצעירות.