שישי, אוגוסט 12, 2022

2019/2020 לו"ז

תאריך קבוצת בית   קבוצת אורח שעה מיקום יום
6.11 כפר עציון ח' vs קטמון ח 18:30 כפר עציון רביעי
11.11 רעננה 1 vs כפר עציון ט' 19:30 רעננה שני
17.11 מודיעין vs בית שמש 18:45 מודיעין ראשון
18.11 רעננה 2 vs כפר עציון ח' 19:30 רעננה שני
24.11 קטמון ט vs אפרת 20:00 קטמון ראשון
1.12 קטמון ח vs רעננה 2 19:00 קטמון ראשון
2.12 רעננה 1 vs כפר עציון ח' 19:30 רעננה שני
8.12 קטמון ח vs כפר עציון ט' 19:00 קטמון ראשון
15.12 קטמון ט vs מודיעין 20:00 קטמון ראשון
5.1 בית שמש vs אפרת 18:45 מודיעין ראשון
5.1 קטמון ח vs רעננה 1 19:00 קטמון ראשון
13.1 רעננה 2 vs רעננה 1 19:30 רעננה שני
15.1 כפר עציון ט' vs כפר עציון ח' 17:30 כפר עציון רביעי
19.1 קטמון ט vs בית שמש 20:00 קטמון ראשון
19.1 מודיעין vs אפרת 18:00 בית שמש ראשון
3.2 רעננה 1 vs בית שמש 19:30 רעננה שני
9.2 קטמון ח vs אפרת 19:00 קטמון ראשון
10.2 רעננה 2 vs כפר עציון ט' 19:00 רעננה שני
12.2 כפר עציון ח' vs מודיעין 18:30 כפר עציון רביעי
26.2 כפר עציון ט' vs קטמון ט 17:30 כפר עציון רביעי
2.3 רעננה 1 vs מודיעין 19:30 רעננה שני
15.3 בית שמש vs כפר עציון ח' 17:30 בית שמש ראשון
22.3 מודיעין vs רעננה 2 18:45 מודיעין ראשון
25.3 כפר עציון ט' vs אפרת 17:30 כפר עציון רביעי
29.3 קטמון ט vs קטמון ח 19:00 קטמון ראשון
29.3 בית שמש vs רעננה 2 17:15 בית שמש ראשון
1.4 כפר עציון ח' vs אפרת 18:30 כפר עציון רביעי
5.4 קטמון ט vs רעננה 1 20:00 קטמון ראשון
19.4 מודיעין vs כפר עציון ט' 18:45 מודיעין ראשון
26.4 בית שמש vs קטמון ח 17:15 בית שמש ראשון
4.5 רעננה 2 vs אפרת 19:30 רעננה שני
6.5 כפר עציון ח' vs קטמון ט 18:30 כפר עציון רביעי
10.5 בית שמש vs כפר עציון ט' 17:15 בית שמש ראשון
24.5 קטמון ח vs מודיעין   מודיעין\ קטמון ראשון
25.5 רעננה 1 vs אפרת 19:30 רעננה שני
31.5 קטמון ט vs רעננה 2 20:00 קטמון ראשון